De Israeli box

139.00 

הכי ארצישראלי של פוקסי. ממש מארז יוצא סיירת שלובש חולצת סוף מסלול גזורה 25 שנים רצופות. מארז פטריוטי גאה!
אבל חוץ מכל הבלורית והטוהר הזה, מה יש בפנים? ערק ״עלית״ משובח 275 מ״ל, זוג כוסיות צ׳ייסר, צנצנת פיצוחים, בוטנים, וקונוס גרעינים. אה, וכמובן, פרח לבן לתפארת מדינת ישראל!

במלאי