פוקסי יצאה לחופשה, תפרגנו מה יש?? נחזור לפעילות ב 25.9,
טנקססססס